a b c d e g

Вісник

Запорізького національного університету

Меню

Збірник наукових праць "Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки"

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки»


Редакційна рада:

Головний редактор – Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора – Шевченко Н.Ф., доктор психологічних наук, професор

Відповідальний секретар – Конох А.П., доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний редактор – Філь О.В., кандидат педагогічних наук


Редакційна колегія:

Байкіна Н.Г.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Бльомерс В.

доктор філософії, професор (ФР Німеччина)

Дріджер О.

доктор філософії, професор (Канада)

Дріджер Ф.

доктор філософії, професор (Канада)

Євтух М.Б.

доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член АПН України (Україна)

Іваненко В.К.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Іваницький О.І.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Клопов Р.В.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Маковецька Н.В.

доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Міщик Л.І.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Надолінська Т.В.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Павленко А.І.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Пахомова Т.О.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Приходько М.І.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)Контактна інформація

Головний редактор – Локарєва Г.В. (тел. (0612)627161; e-mail: lokareva_g@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Кандиба Марія Олегівна (тел. (061)787-51-85; e-mail: visnik.znu@mail.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки і психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Кандибі М.О.


Архів збірників наукових праць."Вісник Запорізького національного університету". Педагогічні науки:


Пошук