a b c d e g

Вісник

Запорізького національного університету

Меню

Збірник наукових праць "Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки"

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»

Редакційна рада:

Головний редактор – Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора – Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор

Відповідальний редактор – Лютіков П.С., доктор юридичних наук, доцент


Редакційна колегія:

Ануфрієв М.І.

доктор юридичних наук, доцент (Україна)

Бевзенко В.М.

доктор юридичних наук, доцент (Україна)

Биргеу М.М.

доктор юридичних наук, професор (Республіка Молдова)

Віхляєв М.Ю.

доктор юридичних наук, доцент (Україна)

Заєць А.П.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Долницький Б.

доктор юридичних наук, професор (Республіка Польща)

Дугенець О.С.

доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація)

Ібрагімов С.І.

доктор юридичних наук (Республіка Таджикистан)

Комзюк А.Т.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Кузенко Л.В.

кандидат юридичних наук, доцент (Україна)

Кузьменко О.В.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Курило В.І.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Куц В.М.

кандидат юридичних наук, професор (Україна)

Лукашевич В.Г.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Манн Томас

доктор юридичних наук, професор (ФР Німеччина)

Мельник Р.С.

доктор юридичних наук, ст. науков. співробітник (Україна)

Пєтков В.П.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Пирожкова Ю.В.

кандидат юридичних наук, доцент (Україна)

Приймаченко Д.В.

доктор юридичних наук, доцент (Україна)

Сабадаш В.П.

кандидат юридичних наук, доцент (Україна)

Самойленко Г.В.

кандидат юридичних наук, доцент (Україна)

Сильченко М.В.

доктор юридичних наук, професор (Республіка Білорусь)

Сквірський І.О.

доктор юридичних наук, доцент (Україна)

Тихомиров О.Д.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Шевченко А.Є.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Шишка Р.Б.

доктор юридичних наук, професор (Україна)

Ярмиш О.Н.

доктор юридичних наук, професор (Україна)Контактна інформація

Головний редактор – Коломоєць Т.О. (тел. (061)2287528; e-mail: t_deputy@ukr.net);

Відповідальний редактор – Лютіков В.П. (тел. (061)2287528; e-mail: lyutikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Шиванова Марина Григорівна (тел. (061)289-12-98; e-mail: law_faculty_znu@rambler.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, юридичний факультет, Навчальна лабораторія нормотворчої діяльності та правозастосування, Шивановій М.Г.

Архів збірників наукових праць."Вісник Запорізького національного університету". Юридичні науки:


Пошук