a b c d e g

Вісник

Запорізького національного університету

Меню

Збірник наукових праць "Вісник Запорізького національного університету". Фізичне виховання та спорт."

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт»

Редакційна рада:

Головний редактор – Маліков Микола Васильович, доктор біологічних наук, професор

Заступник головного редактора – Кузнєцов Андрій Олександрович, кандидат біологічних наук

Відповідальний редактор – Коваленко Юлія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Редакційна колегія:

Байкіна Н.Г

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Бовт В.Д.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Богдановська Н.В.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Бріскін Ю.А.

доктор наук з фізичного виховання, професор (Україна)

Власенко К.Л.

кандидат біологічних наук, доцент (Україна)

Казін Е.М.

доктор біологічних наук, професор (Російська Федерація)

Клопов Р.В.

доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Конох А.П.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Кузнєцов А.О.

кандидат біологічних наук, доцент (Україна)

Лизогуб В.С.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Ровний А.С.

доктор наук з фізичного виховання, професор (Україна)

Сватьєв А.В.

доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Сущенко Л.П.

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Філімонов В.І.

доктор медичних наук, професор (Україна)

Фурманов О.Г.

доктор педагогічних наук, професор (Білорусь)Контактна інформація

Головний редактор – Маліков М.В. (тел. (061)2287554; e-mail: nvmalikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Коваленко Юлія Олексіївна (тел. (061)228-75-63; e-mail: visnik_znu@ukr.net).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання, кафедра фізичної реабілітації, Коваленко Ю.О.

Архів збірників наукових праць."Вісник Запорізького національного університету". Фізичне виховання та спорт:

Пошук