a b c d e g

Вісник

Запорізького національного університету

Меню

Збірник наукових праць "Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки"

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки»


Редакційна рада:

Головний редактор – Омельянчик Людмила Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор

Заступник головного редактора – Лях В.О., доктор біологічних наук, професор

Відповідальний редактор – Задорожня В.Ю., кандидат біологічних наук, доцент


Редакційна колегія:

Бессонова В.П.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Бовт В.Д.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Бражко О.А.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Гусейнов Маїр Алі огли

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (Азербайджан)

Домніч В.І.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Зачіняєв Я.В.

доктор біологічних наук, професор (Російська Федерація)

Колісник Н.В.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Маліков М.В.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Мицик Л.П.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Проняєв О.А.

доктор біологічних наук, професор (Російська Федерація)

Сарабєєв В.Л.

кандидат біологічних наук, доцент(Україна)

Сибірна Н.О.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Рильський О.Ф.

доктор біологічних наук, професор (Україна)

Фролов О.К.

доктор медичних наук, професор (Україна)

Juan A. Balbuena

доктор біології, професор (Іспанія)Контактна інформація

Головний редактор – Омельянчик Л.О. (тел. (061)2287578; e-mail: bf@znu.edu.ua);

Відповідальна особа за формування збірника – Задорожня Вікторія Юліївна (тел. (097)166-25-85, (098)549-01-09; e-mail: zadorovic@rambler.ru), Лебєдєва Наталія Іванівна (тел. (067)617-74-55).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, біологічний факультет, кафедра фізіології з курсом ЦЗ, Задорожній В.Ю.

Архів збірників наукових праць."Вісник Запорізького національного університету". Біологічні науки:

Пошук