a b c d e g

Вісник

Запорізького національного університету

Меню

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Біологічні науки»

Головний редактор – Омельянчик Л.О. (тел. (061)2287578; e-mail: bf@znu.edu.ua);

Відповідальна особа за формування збірника – Задорожня Вікторія Юліївна (тел. (097)166-25-85, (098)549-01-09; e-mail: zadorovic@rambler.ru), Лебєдєва Наталія Іванівна (тел. (067)617-74-55).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, Біологічний факультет, кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини, Задорожній В.Ю.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Економічні науки»

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061)2287613; e-mail: cherep_a_v@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Рянічева Валентина Володимирівна (тел. (061)228-76-41; e-mail: economkib_znu@mail.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра економічної кібернетики, Рянічевій В.В.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Педагогічні науки»

Головний редактор – Локарєва Г.В. (тел. (0612)627161; e-mail: lokareva_g@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Кандиба Марія Олегівна (тел. (061)787-51-85; e-mail: visnik.znu@mail.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки і психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Кандибі М.О.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки»

Головний редактор – Грищак В.З. (тел. (061)2287504; e-mail:grk@znu.edu.ua);

Відповідальна особа за формування збірника – Швидка Світлана Петрівна (тел. (061)289-12-53; e-mail: svetlana.shvydka@gmail.com).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, математичний факультет, кафедра математичного моделювання, Швидкій С.П.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Фізичне виховання та спорт»

Головний редактор – Маліков М.В. (тел. (061)2287554; e-mail: nvmalikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Коваленко Юлія Олексіївна (тел. (061)228-75-63; e-mail: visnik_znu@ukr.net).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання, кафедра фізичної реабілітації, Коваленко Ю.О.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Філологічні науки»

Головний редактор – Білоусенко П.І. (тел. (061)2891288; e-mail: pbilousenko@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Меркулова Оксана Володимирівна (тел. +38(067)1609874, (061)2891288; e-mail: gorytsvit1977@gmail.com)

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет,філологічний факультет, кафедра української мови, Меркулова О.В.

Контактна інформація: «Вісник ЗНУ. Юридичні науки»

Головний редактор – Коломоєць Т.О. (тел. (061)2287528; e-mail: t_deputy@ukr.net);

Відповідальний редактор – Лютіков В.П. (тел. (061)2287528; e-mail: lyutikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Шиванова Марина Григорівна (тел. (061)289-12-98; e-mail: law_faculty_znu@rambler.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, юридичний факультет, Навчальна лабораторія нормотворчої діяльності та правозастосування, Шивановій М.Г.


Пошук