Вісник

Запорізького національного університету


Політика видання (Педагогічні науки)

Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки» є науковим фаховим педагогічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців, що спрямовані на розвиток теорії та практики загальної середньої та вищої освіти; наукове обґрунтування теоретичних засад загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії виховання, професійної освіти, педагогіки вищої школи.

Основними завданнями наукового журналу є:

  1. Методологічні – обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики виховання та навчання.

  2. Інформаційні – надання опису та результатів педагогічних досліджень, професійних аналітичних обзорів, досвіду роботи провідних закладів освіти, інформування про зміни в законодавстві тощо.

Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;

  • «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів);

  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

  • дотримання авторських прав та конфіденційності;

  • дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

  • визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

  • пропонувати шляхи поліпшення якості публікацій.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової педагогічної науки.