Вісник

Запорізького національного університету


ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ (серія ‘‘Біологічні науки”)

Усі статті, що надійшли до редакції «Вісника Запорізького національного університету. Біологічні науки» підлягають обов’язковому однобічному сліпому подвійному рецензуванню (зовнішня та внутрішня рецензії). Процедура рецензування статей, спрямована на забезпечення якості опублікованих публікацій.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії журналу та зовнішні рецензенти, які, мають вчений ступінь кандидата або доктора наук, достатній досвід наукової роботи за відповідним науковим напрямком. У зв’язку з уникненням «конфлікту інтересів» між авторами та рецензентами, рецензент не повинен працювати в одній організації з автором (авторами) статті.

Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

Рецензування статей у науковому виданні «Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки» не оплачується. Редакція не розголошує відомості про рецензента.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті до рецензента.

При незначних зауваженнях, які потребують тільки редакторських правок, і за згодою авторів, може бути прийнято рішення про прийом статті для опублікування.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

При наявності хоча б одної негативної рецензії робота відхиляється, а автору надсилається рецензія.

Усі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді впродовж п'яти років.

Зміст рецензії (критерії рецензування)

І. Назва статті.

ІІ. Зміст статті

 • Чи відповідає стаття профілю журналу «Вісник ЗНУ. Біологічні науки»? (Якщо ні, то подальший її аналіз не потрібен)
 • Чи є представлені дані новими і оригінальними?
 • Чи відповідає назва статті її змісту?
 • Чи достатньо інформативно і точно описані матеріали і методи?
 • Чи логічна аргументація автора в обговоренні та обґрунтовані висновки?
 • Чи дотримується автор правил Міжнародного кодексу зоологічної / ботанічної номенклатури?
 • Чи відповідає текст літературним нормам мови?
 • Чи достатньо адекватно резюме отриманим результатам?
 • Чи відповідають ключові слова змісту статті?
 • Чи раціонально автор використовує обсяг статті?
 • Чи є посилання на інші роботи достатніми і необхідними?

ІІІ. Оформлення

 • Чи є таблиці та ілюстрації наочними й інформативними?
 • Чи правильно написані назви таксонів, наукові та технічні терміни? Чи зрозумілі скорочення?

ІV. Рекомендації

 • Може бути прийнята в представленому вигляді
 • Може бути прийнята з невеликими виправленнями
 • Потребує значної переробки
 • Може бути прийнята як замітка після редагування і скорочення
 • Публікація неможлива

V. Чи бажаєте Ви подивитися виправлений рукопис?

VІ. Коментарі.