Вісник

Запорізького національного університету


Філологічні науки

Наукове видання “Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки” є складником загальноуніверситетського видання “Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць” і виходить друком із 1998 року.

Постановами Президії ВАК України від 09.06.1999 №1-05/7 та від 01.07.2010, а також наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021 журнал включено до переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: філологічні науки.

ISSN 2414-9594 (Print)

Видання індексується в наукометричних базах Index Copernicus та РИНЦ.

Галузь і проблематика: мовознавство, літературознавство та фольклористика. Публікації висвітлюють проблеми теорії, історії та сучасного стану мови й літератури, діалектології, прикладного мовознавства, фольклористики.

Редакційна рада

 • Головний редактор – Павленко І.Я., доктор філологічних наук, професор
 • Заступник головного редактора – Христіанінова Р.О., доктор філологічних наук, професор
 • Відповідальний редактор – Хом’як Т.В., кандидат філологічних наук,
 • професор
 • Випусковий редактор – Меркулова О.В., кандидат філологічних наук, старший викладач

Редакційна колегія

 • Брацкі Артур – доктор філологічних наук, професор (Республіка Польща)
 • Білоусенко П.І. – доктор філологічних наук, професор
 • Галич О.А. – доктор філологічних наук, професор
 • Гребенюк Т.В. – доктор філологічних наук, професор
 • Жуйкова М.В. – доктор філологічних наук, професор
 • Єнікєєва С.М. – доктор філологічних наук, професор
 • Заверталюк Н.І. – доктор філологічних наук, професор
 • Зарва В.А. – доктор філологічних наук, професор
 • Зацний Ю.А. – доктор філологічних наук, професор
 • Манакін В.М. – доктор філологічних наук, професор
 • Панасенко Н.І. – доктор філологічних наук, професор (Словацька Республіка)
 • Пахомова Т.О. – доктор педагогічних наук, професор
 • Погребна В.Л. – доктор філологічних наук, професор
 • Приходько А.М. – доктор філологічних наук, професор
 • Приходько Г.І. – доктор філологічних наук, професор
 • Семенець О.В. – доктор філологічних наук, професор
 • Торкут Н.М. – доктор філологічних наук, професор
 • Турган О.Д. – доктор філологічних наук, професор
 • Харитончик З.А. – доктор філологічних наук, професор (Республіка Білорусь)
 • Чижмарова Марія – доктор філологічних наук, професор (Республіка Словенія)
 • Шевченко В.Ф. – доктор філологічних наук, доцент
 • Юферева О.В. – доктор філологічних наук, професор

Контактна інформація

Адреса для листування:

69063 вул. Жуковського, 66-А, ауд. 237, 424 м. Запоріжжя

Телефони: (061) 289-12-88, (061) 228–75–21, (061)289-81-05

E-mail: visnyk.znu.philology@gmail.com

Вимоги до оформлення (оновлені 08.01.2019)

Політика рецензування