Вісник

Запорізького національного університету


Фізичне виховання та спорт

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт»

Редакційна рада

Головний редактор – Маліков Микола Васильович, доктор біологічних наук, професор

Заступник головного редактора – Кузнєцов Андрій Олександрович, кандидат біологічних наук

Відповідальний редактор – Коваленко Юлія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Редакційна колегія

 • Байкіна Н.Г – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Бовт В.Д. – доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • Богдановська Н.В. – доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • Бріскін Ю.А. – доктор наук з фізичного виховання, професор (Україна)
 • Власенко К.Л. – кандидат біологічних наук, доцент (Україна)
 • Казін Е.М. – доктор біологічних наук, професор (Російська Федерація)
 • Клопов Р.В. – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Конох А.П. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Кузнєцов А.О. – кандидат біологічних наук, доцент (Україна)
 • Лизогуб В.С. – доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • Ровний А.С. – доктор наук з фізичного виховання, професор (Україна)
 • Сватьєв А.В. – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Сущенко Л.П. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Філімонов В.І. – доктор медичних наук, професор (Україна)
 • Фурманов О.Г. – доктор педагогічних наук, професор (Білорусь)

Контактна інформація

Головний редактор – Маліков М.В. (тел. (061)2287554; e-mail: nvmalikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Коваленко Юлія Олексіївна (тел. (061)228-75-63; e-mail: visnik_znu@ukr.net).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання, кафедра фізичної реабілітації, Коваленко Ю.О.