Вісник

Запорізького національного університету


Педагогічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Локарєва Г. В., доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора – Конох А. П., доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний редактор – Філь О.В., кандидат педагогічних наук

Редакційна колегія

 • Бльомерс В. – доктор філософії, професор (Німеччина)
 • Гура О. І. – доктор педагогічних наук, професор
 • Дріджер О. – доктор філософії, професор (Канада)
 • Євтух М. Б. – доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член АПН України
 • Іваницький О. І. – доктор педагогічних наук, професор
 • Клопов Р. В. – доктор педагогічних наук, професор
 • Маковецька Н. В. – доктор педагогічних наук, професор
 • Марушкевич А. А. – доктор педагогічних наук, професор
 • Міщик Л. І. – доктор педагогічних наук, професор
 • Надолінська Т. В. – доктор педагогічних наук, професор (Росія)
 • Павленко А. І. – доктор педагогічних наук, професор
 • Полякова О. С. – доктор педагогічних наук, доцент (Білорусь)
 • Пахомова Т. О. – доктор педагогічних наук, професор
 • Приходько М. І. – доктор педагогічних наук, професор
 • Пономаренко О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти

 • Бльомерс Вольфганг – доктор філософії, професор Університету Магдебург-Стендаль (Німеччина).
 • Голешевич Броніслав Олегович – доктор педагогічних наук, професор МГУ імені А.А.Кулєшова (Білорусь)
 • Дріджер Отто – доктор філософії, професор (Канада).
 • Полякова Олена Степанівна – доктор педагогічних наук, доцент (Білорусь).
 • Волкова Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
 • Лимаренко Лідія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету.
 • Сущенко Лариса Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор Запорізького національного університету.
 • Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Дерев’янко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії
 • Пономаренко Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького національного університету.

Контактна інформація

Головний редактор – Локарєва Галина Василівна (тел. (061) 287-51-85;

e-mail: lokareva.g@gmail.com);

Відповідальна особа за формування збірника – Білозуб Людмила Миколаївна

(тел. (061)787-51-85; e-mail: lnik.bilozub@gmail.com)

Адреса для листування:

Білозуб Л.М., вул. Гоголя, 118, (VIII корп., каб. 218), м. Запоріжжя, 69095


ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ