Вісник

Запорізького національного університету


Педагогічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора – Шевченко Н.Ф., доктор психологічних наук, професор

Відповідальний секретар – Конох А.П., доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний редактор – Філь О.В., кандидат педагогічних наук

Редакційна колегія

 • Байкіна Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Бльомерс В. – доктор філософії, професор (ФР Німеччина)
 • Дріджер О. – доктор філософії, професор (Канада)
 • Дріджер Ф. – доктор філософії, професор (Канада)
 • Євтух М.Б. – доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член АПН України (Україна)
 • Іваненко В.К. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Іваницький О.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Клопов Р.В. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Маковецька Н.В. – доктор педагогічних наук, доцент (Україна)
 • Міщик Л.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Надолінська Т.В. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Павленко А.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Пахомова Т.О. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)
 • Приходько М.І. – доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Контактна інформація

Головний редактор – Локарєва Г.В. (тел. (0612)627161; e-mail: lokareva_g@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Кандиба Марія Олегівна (тел. (061)787-51-85; e-mail: visnik.znu@mail.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, факультет соціальної педагогіки і психології, кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності, Кандибі М.О.


ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ