Вісник

Запорізького національного університету


Економічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора – Максишко Н.К., доктор економічних наук, професор

Відповідальний за випуск – Бабміндра Д.І., доктор економічних наук, професор

Відповідальні редактори

 • Бабміндра Д.І., доктор економічних наук, професор
 • Проскуріна Н.М., доктор економічних наук, доцент
 • Шмиголь Н.М., доктор економічних наук, доцент
 • Гельман В.М., кандидат економічних наук, доцент
 • Кусакова Ю.О, кандидат економічних наук, доцент

Редакційна колегія

 • Вініченко І.І. доктор економічних наук, професор
 • Вітлінський В.В. доктор економічних наук, професор
 • Ґудзь П.В. доктор економічних наук, професор
 • Іманбердієв Б.Д. доктор економічних наук, професор, Республіка Казахстан
 • Кучеренко С.Ю. кандидат економічних наук, доцент
 • Макаренко П.М. доктор економічних наук, професор
 • Мельник Л.Ю. доктор економічних наук, професор
 • Мостенська Т.Л. доктор економічних наук, професор
 • Перепелиця В.О. доктор фізико-математичних наук, професор
 • Пика Ян доктор економічних наук, професор, Польща
 • Плаксієнко В.Я. доктор економічних наук, професор
 • Поручник А.М. доктор економічних наук, професор
 • Порохня В.М. доктор економічних наук, професор
 • Сергєєва Л.Н. доктор економічних наук, професор
 • Черняк О.І. доктор економічних наук, професор.

Контактна інформація

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061) 228-76-49; e-mail: cherep.av.znu@gmail.com);

Відповідальна особа за формування збірника – Бабміндра Дмитро Іванович

(тел. (061) 228-76-29; e-mail: znu.visnyk.econom@gmail.com).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Бабміндра Д.І.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (оновлено 12.12.2018)

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ