Вісник

Запорізького національного університету


Економічні науки

Редакційна колегія

Збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»

Головний редактор – Алла Череп – доктор економічних наук, професор (Запоріжжя, Україна)

Редакційна колегія (Україна)

 • Дмитро Бабміндра – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя);
 • Михайло Войнаренко – д-р екон. наук, проф. (Хмельницький);
 • Валентина Воронкова – д-р філос. наук, проф. (Запоріжжя),
 • Микола Іванов – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя),
 • Олег Кузьмін – д-р екон. наук, проф. (Львів);
 • Наталія Максишко – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя),
 • Тетяна Мостенська – д-р екон. наук, проф. (Київ),
 • Надія Шмиголь – д-р екон. наук, проф. (Запоріжжя)

Іноземні члени редакційної колегії

 • Регіна Андрюкайтене – доктор PhD менеджменту, доцент (Литва),
 • Йоліта Гряблікайте – д-р (Ph.D) соц. наук, доц. (Литва),
 • Давід Джалагонія – д-р екон. наук, проф. (Грузія),
 • Ірма Діхамінджія – д-р екон. наук, доц. (Грузія),
 • Бурхан Іманбердієв – д-р екон. наук, проф. (Казахстан),
 • Алла Левитська – д-р екон. наук, проф. (Молдова),
 • Гульміра Нурлихіна – д-р екон. наук, проф. (Казахстан),
 • Георгі Попов – д-р техн. наук, проф. (Болгарія),
 • Пика Ян – д-р екон. наук, проф. (Польща),
 • Тадеуш Троціковски – д-р екон. наук, проф. (Польща),
 • Мітко Хітов – д-р екон. наук, проф. (Болгарія),
 • Виргиния Юренене – д-р гуманітарних н., проф. (Литва).

Контактна інформація

Головний редактор – Череп А.В. (тел. (061) 228-76-49; e-mail: cherep.av.znu@gmail.com);

Відповідальна особа за формування збірника – Бабміндра Дмитро Іванович

(тел. (061) 228-76-29; e-mail: znu.visnyk.econom@gmail.com).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, економічний факультет, кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Бабміндра Д.І.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (оновлено 24.04.2019)

Оформлення References для статті на англійській мові

Оформлення списку літератури для статті на українській мові (оновлено 24.04.2019)

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Увага! Збірник наукових праць "Вісник ЗНУ. Економічні науки" з №2(42), 2019 виходить лише англійською мовою.