Вісник

Запорізького національного університету


Юридичні науки

Редакційна колегія Збірника наукових праць

«Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»

Редакційна рада

Головний редактор – Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора – Колпаков В.К., доктор юридичних наук, професор

Відповідальний редактор – Лютіков П.С., доктор юридичних наук, доцент

Редакційна колегія

 • Ануфрієв М.І. – доктор юридичних наук, доцент (Україна)
 • Бевзенко В.М. – доктор юридичних наук, доцент (Україна)
 • Биргеу М.М. – доктор юридичних наук, професор (Республіка Молдова)
 • Віхляєв М.Ю. – доктор юридичних наук, доцент (Україна)
 • Заєць А.П. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Долницький Б. – доктор юридичних наук, професор (Республіка Польща)
 • Дугенець О.С. – доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація)
 • Ібрагімов С.І. – доктор юридичних наук (Республіка Таджикистан)
 • Комзюк А.Т. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Кузенко Л.В. – кандидат юридичних наук, доцент (Україна)
 • Кузьменко О.В. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Курило В.І. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Куц В.М. – кандидат юридичних наук, професор (Україна)
 • Лукашевич В.Г. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Манн Томас – доктор юридичних наук, професор (ФР Німеччина)
 • Мельник Р.С. – доктор юридичних наук, ст. науков. співробітник (Україна)
 • Пєтков В.П. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Пирожкова Ю.В. – кандидат юридичних наук, доцент (Україна)
 • Приймаченко Д.В. – доктор юридичних наук, доцент (Україна)
 • Сабадаш В.П. – кандидат юридичних наук, доцент (Україна)
 • Самойленко Г.В. – кандидат юридичних наук, доцент (Україна)
 • Сильченко М.В. – доктор юридичних наук, професор (Республіка Білорусь)
 • Сквірський І.О. – доктор юридичних наук, доцент (Україна)
 • Тихомиров О.Д. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Шевченко А.Є. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Шишка Р.Б. – доктор юридичних наук, професор (Україна)
 • Ярмиш О.Н. – доктор юридичних наук, професор (Україна)

Контактна інформація

Головний редактор – Коломоєць Т.О. (тел. (061)2287528; e-mail: t_deputy@ukr.net);

Відповідальний редактор – Лютіков В.П. (тел. (061)2287528; e-mail: lyutikov@mail.ru);

Відповідальна особа за формування збірника – Шиванова Марина Григорівна (тел. 228-75-26; e-mail: law_faculty_znu@rambler.ru).

Адреса для листування:

69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, МСП-41, Запорізький національний університет, юридичний факультет, Навчальна лабораторія нормотворчої діяльності та правозастосування, Шивановій М.Г.